Kako je sestavljena cena elektrike

Cena elektrike vključuje tudi končni znesek, ki ga navadno najprej preverite na položnici. Če pa bi vas vprašali, iz česa je cena za elektriko sestavljena, pa nam na to vprašanje najverjetneje ne bi zmogli odgovoriti v celoti. Prav tako ne veste, kaj vse se skriva na položnici za električno energijo.

Lahko torej rečemo, da je cena elektrike samo ena od vrednosti na vašem računu. Do končnega zneska na položnici vsekakor pripomorejo še druge postavke. V roke lahko že sedaj vzamete eno od položnic ter preverite, katere postavke vključuje položnica.

Postavke, ki jih vključuje položnica za plačilo elektrike

Na položnici za električni račun je navedenih kar nekaj postavk. Te se skupaj seštejejo v končni znesek za plačilo. Te postavke so dejanska cena elektrike, omrežnina, prispevki, ki jih določi država, trošarina ter še morebitni drugi stroški.

Prva in tudi ključna postavka na vašem računu je torej cena elektrike. Zavedati se morate, da ta nikakor ni enaka končnemu znesku vašega računa. Gre namreč samo za eno od postavk na njem. In kaj pravzaprav vključuje cena električne energije? To je cena energenta, ki se na trgu oblikuje prosto. Ceno določi dobavitelj električne energije. Ta jo lahko ponuja po redni ali po akcijski ceni elektrike.

Omrežnina ni del dejanske cene elektrike

Ugotovili smo, da je cena elektrike na vaši položnici le ena od postavk. Omrežnina je na primer prva od postavk na položnici, ki pa ne predstavlja dejanske cene elektrike. Znesek, ki se skriva pod to postavko, je namenjen za delovanje distribucijskega operaterja, za dejavnosti sistemskega operaterja ter stroškov sistemskih storitev in za pokrivanje stroškov delovanje Agencije za energijo.

Cena omrežnine je sestavljena iz cene za obračunsko moč v kilovatih ter iz cene za omrežnino. Slednja se obračuna za vsako porabljeno kilovatno uro elektrike.

Sedaj vam je nekoliko jasneje, kako je sestavljena cena elektrike.…