V prvi vrsti mora biti delovni oder stabilen ter trden

Zagotovo ste se tudi vi že kdaj do sedaj srečali z delovnim odrom ali na njem celo stali. Takšna konstrukcija je nepogrešljiva skorajda pri vseh vrstah gradbenega dela. V grobem se delovni oder lahko deli na tri različne podkategorije. Njegova širina pa mora biti, ne glede na vrsto, najmanj 60 centimetrov. Če se na njem na primer zlaga ter pripravlja material, mora biti njegova širina takšna, da je delavcu na njem zagotovljeno najmanj 30 centimetrov prostega prostora za gibanje.

Prav tako mora prav vsak delovni oder vključevati tudi varnostno ograjo. Njena višina mora biti približno 100 centimetrov – merjeno od tal delovne površine. Dovoljeno je le nekaj tolerance.

 

Kaj je potrebno urediti pred postavitvijo odra

Preden se delovni oder postavi, je potrebno temeljito urediti kar nekaj zadev, ki so povezane z objektom, kjer se bo takšna konstrukcija postavljala. Nujno je treba opraviti meritve objekta ter pripraviti načrt za postavitev delovnega odra. K temu sodi še podroben popis števila posameznih sestavnih delov, ki se bodo na gradbišču uporabljala.

Pred postavitvijo je prav tako potrebno preveriti, kje oziroma na kateri strani objekta se bo pričel oder postavljati in s katero višino se bo začelo. Vse to je izjemno pomembno tudi zaradi vseh predpisanih razponov ter seveda tudi tipskih dolžin elementov.

V prvi vrsti mora biti delovni oder stabilen ter trden

 

Postavljanje gradbenih odrov v teoriji in praksi

V teoriji postavitev konstrukcije, kot je delovni oder, izgleda kakor sestavljanje in spajanje posameznih elementov. V praksi pa to še zdaleč ni tako. Pri postavitvi se monterji namreč srečujejo z najrazličnejšimi težavami. Te zahtevajo primerno postavitev odra ob objektu.

Še posebno pozornost je pri postavljanju potrebno nameniti izravnavi delovnega odra, iskanju rešitev premoščanja obrežbe odra čez svetlobne jaške, primernemu postavljanju odra, kjer so prisotna tudi stopnišča, ne nazadnje tudi premoščanju delovnega odra pri nadstreških pa tudi pri balkonih.…